CO2-Prestatieladder | Gecertificeerd trede 3

De Bouwgrondstoffensector Nederland van De Hoop is gecertificeerd op trede 3 van de CO2-Prestatieladder. Zand- en Grindhandel Waalwijk is onderdeel van deze verzameling bedrijven.

Het specifieke inzicht in de eigen CO2-huishouding, de kwantitatieve reductiedoelstellingen, de opgestarte CO2-reductie-initiatieven en de openheid van zaken hebben er toe geleid dat onze inspanningen met een CO2-bewust-certificaat zijn beloond.

 

CO2-prestatieladder

Doel van de CO2-Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Het instrument stimuleert bedrijven die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis te delen en samen met collega’s te zoeken naar verdere mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen.

 

Doelstelling

De Bouwgrondstoffensector van De Hoop wil de totale CO2-emissie in 2020 met 20% reduceren ten opzichte van 2010. Om deze reductiedoelstellingen te behalen zijn kwantitatieve doelstellingen bepaald die zich richten op het beperken van de CO2-uitstoot door toedoen van in- en extern transport en het gebruik van duurzaam opgewerkte stroom.

 

Duurzame bedrijfsvoering

Naast CO2-reductie investeert De Hoop op vele manieren in een duurzame bedrijfsvoering. Ons uitgangspunt is hierbij dat onze bedrijfsactiviteiten zo weinig mogelijk milieubelasting mogen veroorzaken en dat de bewustwording bij onze medewerkers groeit. Naast onze eigen duurzame bedrijfsvoering bieden wij onze klanten ook duurzame oplossingen door ons mede te richten op de ontwikkeling, productie en verkoop van secundaire bouwgrondstoffen, zoals slakken en betongranulaten.