Historie van Zand- en Grindhandel Waalwijk

Voor 1960 was er al een Zandhandel in Waalwijk. Deze was gevestigd in de oude gedempte haven ten zuiden van de A59. Daar waar nu Restaurant Hugo is. De zandhandel werd gerund door de vader van Jan en Wout de Rooy.

Uitbreiding
Door de aanleg van de A59 werd dat deel van de haven gesloten en gedempt. De zandhandel verhuisde verschillende keren in de haven voordat men in 1960 op de huidige locatie kwam. Dit was ook de tijd dat er een sluis kwam met een directe verbinding met de Maas. 
 
Voor die tijd was de haven klein, had al wel een zwaaikom en was bereikbaar via de Oude Maas. De diepgang was zeer gering en men kon alleen met vloed de haven bereiken met schepen van 250 ton. Op bepaalde stukken moesten de schepen met een touw door de Oude Maas worden getrokken. Bij de Rooy waren ze trots op de 1e vrachtauto, een Bedford met een laadvermogen van 6,5 ton. De volgende had al een laadvermogen van 10 ton. 

 
De oude haven liep dwars door het huidige terrein. Deze is nu ook gedempt. Het is daarom dat men daar nooit trechters heeft geplaatst. Heden ten dagen verzakt dit nog steeds. Naar zeggen is dit toen volgegooid met vieze slib.
 
Vanaf de komst van de sluis is de ontwikkeling zeer snel gegaan. Het kleine terrein, een strook van 50 meter langs het water, werd snel groter door van de gemeente te pachten en te huren. Het terrein werd aan de oostzijde ca 2 HA. Ook waar nu Sita is gehuisvest ging men pachten van de gemeente.
 
Meer dan zand alleen
Naast de verkoop van zand, vooral Metselzand en Vloerenzand ging men Grind verkopen. Daarna een beetje Siergrind en zo werd alles uitgebouwd. Jan was de man op het terrein en Wout voerde de directie en onderhield de commerciële contacten.
 
In 1976 werd gestart met afval containerbakken, in 1986 met rolcontainers en in 1986 met Grond- en sloopwerken en men kreeg een eigen garage.
 
Men zag wel toekomst in de verkoop van Siergrind. Wout kwam in contact met Ge van de Burg, directeur van Elcemo Pelt & Hooykaas Natuursteen uit Rotterdam. Hier kocht Wout Calsto (Flint) van Brett (U.K.). Dit werd aangevoerd per as en met kleine coasters van ca 250 ton. Dit is nu niet meer voor te stellen.
 
Einde verkoop door TV programma
Bij windkracht 7 mochten deze coasters niet meer over de Noordzee. Men verkocht dit in hoogtijdagen 10 schepen per jaar. Calsto werd verkocht bij de betonwaren industrie en er werden uitgewassen grindtegels van gemaakt. Eind 90-er jaren maakte een TV programma een einde aan deze verkoop. De gebroken materialen waren gevaarlijk in de tegels. Veel kinderen hebben bij het vallen er lelijke verwondingen aan over gehouden.
 
Internationale contacten
In deze tijd kwamen via Ge van de Burg ook de contacten in Italië (Nutarelli, Aliboni en Bellamoli Granulati). De eerste Carrara werd met silowagens aangevoerd van Nutarelli. Later werd dit vanaf Italië met kolenwagons over het spoor naar Basel vervoerd en verder verscheept over de Rijn. Toen de omzetten groter werden is er na veel wikken en wegen de 1e zeecoaster ingekocht. Leuk is om hier de rekeningen nog van te zien in Lires. Ook werden er bergen Verdi Alpi verkocht. Dit tot er geruchten kwamen dat dit materiaal asbesthoudend was.
 
Hoog bezoek
Op zekere dag komt Herr Hecker van Imex uit D-Brillon een kijkje nemen in Waalwijk. Zij hadden een familiegroeve van Witte Dolomiet in Zuid Spanje (Coin / Malaga). Er kwamen coasters van dit Spaans Wit naar Waalwijk waar dit materiaal werd gebroken en afgezeefd. Ook op kleine afmetingen (1-2 en 2-4 mm). Grote afzetten werden gerealiseerd bij de Nederlandse Betonwaren Industrie. Via Imex werden alle grote Duitse betonbedrijven bevoorraad. Dit was toen vette handel. Heden ten dage wordt er nog steeds Spaans Wit verkocht in Waalwijk, alleen vanaf een andere bron.
 
In zee met WEBO
In de jaren 90 werd er in samenwerking met WEBO (later PAES en CB Verheul) 20.000 ton Gralux 0-10 per jaar in Nederland verkocht voor semiverharding (wandel- en fietspaden). Men heeft toen vanaf Waalwijk de halve Veluwe volgereden.
 
De basis van de huidige Zand- en Grindhandel Waalwijk begint dus allemaal hier.
 
Alles in de verkoop
In 1995 besloot Wout de Rooy (toen de enige eigenaar) alles te verkopen aan WATCO. Op dat moment werkten er 65 mensen, had men 28 vrachtauto’s, laadschoppen, kranen en een wals. In 1998 heeft Wout het bedrijf verlaten en WATCO begon toen om alles in delen te verkopen.
 

  • SITA: Containers en rolcontainers / afvalrecycling / bijbehorend   vervoer.
  • Jan Bax: Garage
  • De Rooy Sloopwerken BV: Sloopwerken.
  • Van Kaathoven BV: Grondwerk / transport / puinrecycling.
  • De Hoop Holding BV: Huidige Zand- en Grindhandel Waalwijk BV.

 
Bron: Jan & Wout de Rooy